Snow

🌟超美00年小姐姐Snow🌟 清纯可爱 零整容 傻傻甜甜的恋爱感觉 168 C 45kg 巨白白筷子腿蜜桃臀, 仙女本仙,楚楚动人,无任何风尘感超级甜美,通体肌肤嫩白似雪,骨架纤细窈窕,细长美腿,皮肤白质细腻有光泽!多伦多不二之选 划重点:如果您钟情于颜值高/超女有感/超嫩学妹控/就千万别错过!!! 1000/小时  1500/2小时  3000/10小时

 

           小姐姐 XIAOJIEJIE

連絡人

Phone number +1 437-888-6122

wechat: xiaojiejietrt001